Hier vind je alle informatie voor jouw gemeente:

Betrokkenheid
Over onze events
Indrukwekkend
Over onze symposia
Op maat
totaalpakket voor de gemeente

Gemeenten die 'Laat Het Licht Aan' hebben ingezet

'Laat Het Licht Aan' Events

Een event op maat

'Laat Het Licht Aan' kan jouw gemeente ondersteunen in het creëren van een breder draagvlak met betrekking tot mentaal welbevinden onder jongeren.
Op onze Event avonden brengen we politici, onderwijspersoneel, zorgpersoneel, regionale zorgaanbieders, politie, jongerenwerkers, gemeente medewerkers, belangstellenden en relaties van de gemeente bijeenbrengen om mentaal welbevinden van jongeren op de kaart te zetten.

Hoe pakken we het aan?

Een event voor de gemeente wordt zorgvuldig samengesteld door het team van 'Laat Het Licht Aan'. We beginnen daarom met een voorstel met daarin geschikte sprekers en artiesten voor in het voorprogramma. Wilt de gemeente jongeren participatie tijdens het event, ook dat verwerven we in het programma.
Daarnaast kan er indien gewenst een zorgmarkt worden opgezet; waar alle zorgaanbieders uit de regio een plekje kunnen krijgen.

Wanneer het voorstel compleet is en goedgekeurd door de gemeente gaan wij verder met de voorbereidingen. We maken de uitnodigingen (die de gemeente zelf verstuurd i.v.m. de AVG), we zorgen voor draaiboeken en we zorgen ervoor dat alles voor de avond gereed is. Van sprekers tot catering.

Inhoud Eventavond

 • Voorprogramma met sprekers/artiesten
 • Voorstelling 'Laat Het Licht Aan'
 • Kleine afsluiting in de zaal
 • Netwerkborrel
 • (Optionele zorgmarkt)


Over de voorstelling:

'Laat Het Licht Aan' is een initiatief van Jarno Korf ('97), geboren uit zijn persoonlijke ervaringen met mentale problemen. Zijn eigen strijd heeft geleid tot dit project, dat tot doel heeft het mentaal welbevinden van jongeren te bevorderen. Het benadrukt het belang van openheid over moeilijke onderwerpen en biedt een baken van hoop voor jongeren die worstelen. Door zijn persoonlijke verhaal te delen, wil Jarno jongeren laten zien dat ze niet alleen staan en moedigt hij hen aan om hulp te zoeken.'Laat Het Licht Aan' speelt een cruciale rol bij het doorbreken van het stigma rond mentale gezondheidsproblemen en biedt ondersteuning aan jongeren op hun zoektocht naar hulp.

Klik hier voor contact over een eventavond!

""Zelfmoord is de nummer 1 doodsoorzaak onder jongeren. Als we ook maar één persoon kunnen redden, dan is het delen van mijn verhaal het meer dan waard" - Jarno Korf

het 'Laat Het Licht Aan' Symposium


Klik hier voor contact over het symposium!

Een platform vol kwaliteit

Bij het 'Laat Het Licht Aan' symposium staat het uitwisselen van kennis,
het discussiëren met collega's, het onderhouden en opdoen van
contacten m.b.t. mentaal welzijn gefocust op mentaal welbevinden centraal. Op het symposium wordt de gelegenheid gegeven om te luisteren naar en te
spreken over de nieuwste ontwikkelingen in het betreffende vakgebied.

Het organiseren van een symposium zoals het 'Laat Het Licht Aan'
symposium is een veelzijdig en dynamisch proces, vooral gezien de focus op
mentaal welbevinden en depressieve gevoelens
, en de betrokkenheid van een groep van meer dan 200 professionals. 'Laat Het Licht Aan' neemt de gehele organisatie voor jou uit handen

Hieronder volgt een overzicht van hoe de organisatie van
zo'n symposium eruit zou kunnen zien. Elk aspect van de organisatie vereist nauwgezette aandacht en coördinatie om een succesvol en impactvol symposium te garanderen. Het belangrijkste doel is om een platform te bieden voor het delen van kennis, het stimuleren van discussies en het versterken van netwerken binnen het vakgebied van mentaal welzijn.

Blauwdruk organisatie

Voorbereidingsfase

Programma-ontwikkeling:
Dit omvat het vaststellen van de thema's en onderwerpen die tijdens het symposium
worden behandeld. Er wordt nauw samengewerkt met experts op het gebied van
mentaal welzijn om ervoor te zorgen dat de inhoud relevant en actueel is.

Sprekersselectie en Afstemming:
Het selecteren van geschikte sprekers zoals Thijs Launspach, Bob en Trudy Feijen, en/of
vertegenwoordigers van de GGD, 113 Zelfmoordpreventie en/of Unicef Nederland.
Tevens worden er ook professionele artiesten uitgenodigd die hun eigen verhaal
vertellen m.b.t. depressieve gevoelens. Denk aan Dani van Velthoven, winnaar The Voice of Holland.Er wordt afgestemd op hun beschikbaarheid en de
relevantie van hun bijdrage voor het thema depressie. Met Jarno Korf, die zowel een
voorstelling geeft als vragen beantwoordt, wordt specifiek overlegd over de invulling
van zijn sessie.

Logistieke Planning:
Dit omvat het regelen van de locatie, catering, technische voorzieningen en eventueel
accommodatie voor gasten.
Promotie en Registratie:
Het promoten van het symposium onder de doelgroep, openen van de registratie en het
beheren van de aanmeldingen.

Tijdens het Symposium

Sessiebeheer:
Het begeleiden van de verschillende sessies, waarbij sprekers en panelleden hun
presentaties en discussies voeren.

Netwerkmogelijkheden:
Er zijn momenten gepland voor deelnemers om te netwerken, contacten te
onderhouden en nieuwe contacten op te doen.

Technische Ondersteuning:
Zorgen voor technische ondersteuning voor de sprekers, zoals microfoons,
presentatieapparatuur en internettoegang.

Feedback:
Het verzamelen van feedback van de deelnemers tijdens en na afloop van het
symposium om zo nodig dingen te verbeteren voor toekomstige symposia.

Na het Symposium

Follow-up Communicatie:
Het versturen van bedankberichten, feedbackformulieren en informatie over
toekomstige evenementen.

Evaluatie:
Het analyseren van de verzamelde feedback om inzicht te krijgen in de verbeterpunten
voor toekomstige evenementen.

Delen van Materialen:
Het beschikbaar stellen van presentaties, opnames en andere materialen aan de
deelnemers.

Totaalpakket voor de gemeente

gEMEENTEbreed MENTAAL WELBEVINDEN AANPAKKEN

In samenwerking met de gemeente zetten we een omvangrijk programma op om het mentaal welbevinden binnen de gemeenschap te bevorderen. Onze activiteiten zijn ontworpen om een breed scala aan deelnemers te betrekken, van scholieren tot professionals, en om een duurzame impact te creëren op de mentale gezondheid op lokaal niveau.

Voorstellingsweek: Gedurende deze week bieden we meerdere voorstellingen van 'Laat Het Licht Aan' aan voor middelbare scholen binnen de gemeente. Deze voorstellingen zijn niet alleen educatief, maar ook een krachtig middel om jongeren te betrekken bij het gesprek over mentale gezondheid.

Symposium: Dit evenement richt zich op zorgpersoneel, onderwijspersoneel, politie, boa's en andere belangstellenden uit de gemeente. Het doel van het symposium is om kennis te delen, bewustzijn te verhogen en strategieën te bespreken voor het ondersteunen van mentaal welbevinden in de professionele praktijk.

Event avond: Een avond gevuld met een voorprogramma dat de theatervoorstelling inleidt en aansluitend (indien gewenst) een zorgmarkt waar bezoekers direct informatie kunnen uitwisselen met lokale zorgaanbieders. Dit biedt een unieke kans voor gemeenschapsleden om direct betrokken te raken en meer te leren over de beschikbare ondersteuning.

Masterclasses: Speciaal ontworpen voor politie, zorgpersoneel en onderwijspersoneel, deze sessies bieden diepgaande training in het herkennen van en adequaat reageren op tekenen van mentale nood. De masterclasses zijn een essentieel onderdeel van onze aanpak om de capaciteit van professionals te vergroten om effectief te handelen in situaties die betrekking hebben op mentale gezondheid.

Door deze geïntegreerde aanpak geloven we erin dat we bijdragen aan het creëren van een robuust ondersteuningssysteem dat het welbevinden van de gehele gemeenschap bevordert.

Klik hier voor contact over het totaalpakket!


Gemeenten die eerder voor dit pakket hebben gekozen:

oNZE SERVICE

Wat gaan we doen?

Voorstellingsweek
 • meerdere voorstellingen voor de middelbare scholen in jouw gemeente.
 • Lespakketten voor de scholen. 
 • totale organisatie van de week. 
Symposium
 • Een symposium van 13.00 tot 18.00 uur.
 • Uitnodigingen
 • 2 sprekers
 • VOORSTELLING 'LAAT hET LICHT aAN'
 • pRE-mASTERCLASS
 • q&a
 • aRTIEST
Masterclasses
 • Meerdere masterclasses voor: 
 • Onderwijspersoneel
 • Zorgpersoneel
 • Politie / BOA
 • Andere belangstelligen
Event
 • Eventavond 
 • Netwerkborrel + Catering
 • Totale organisatie inclusief uitnodigingen. 
 • zORGMARKT INDIEN GEWENST
 • Meestal in de 'Voorstellingsweek'

Wat zeggen anderen over 'laat het licht aan'?

Premiere DeLaMar

Op de premieredag werd de voorstelling in het DeLaMar theater gespeeld voor 1500 leerlingen in het VO en voor meer dan 800 genodigden van de gemeente, omliggende gemeentes, hulpverleners, zorgmedewerkers en jongerenhulp instanties. 

Sipke Jan Bousema

"Het is nu het moment om een voorstelling over depressiepreventie te hebben. Het is belangrijk dat je de juiste mensen vind om mee te praten. Ik hoop dat alle leerlingen en volwassenen ook deze voorstelling te zien krijgen."  - Sipke Jan Bousema

Catherine Keijl

"Ik weet dat er heel veel jongeren zijn die last hebben van depressies en er niet over weten te praten. Je bent een loser als je je shit voelt en dat zegt. Hoe meer mogelijkheden om erover te praten er zijn, hoe beter het is." - Catherine Keyl

Sjors van der Panne

"Tegenwoordig zie je wel vaker deze onderwerpen in het theater. Ik heb ervaring met depressie om me heen. Alles is bespreekbaar, dingen waar je het vroeger niet over had. Depressie is belangrijk om bespreekbaar te maken, zeker voor jongeren." - Sjors van der Panne

Johan Kruip, Unicef Nederland

"Belangrijk is dat de druk wordt verlaagd. Mensen die lachen, terwijl ze verdrietig zijn, zelfs als ze omringd zijn door mensen die ze zouden kunnen helpen. Daar wordt je nog eenzamer van. Het is ok als je niet gelukkig bent. " - Johan Kruip

Simone Kukenheim, Wethouder Jeugd

"Dat is waar veerkracht over gaat: Ik keek naar het programma en theater is een kunstvorm om nét iets anders naar binnen te kijken. Het bijzondere verhaal van Jarno, na een diep dal er zo uitkomen dat je daarmee jongeren gaat helpen." - Simone Kukenheim

Wethouder Jeugd, Bloemendaal

"Indrukwekkend, het kwam echt binnen. Het is dichterbij dan we allemaal denken. Het is niet zómaar iets, het kan in je directe omgeving gebeuren. Het verhaal van de moeder; alles wat ik doe lijkt niet goed te zijn. Helpt bij bewustwording."  - Suzanne de Roy van Zuidewijn

Onderwijsprofessionals Evelien en René

"Kinderen in het VO kunnen hier écht iets mee. En het is nódig. Deze voorstelling is heel goed om te laten zien aan de jongeren in het VO. En als ouders is er ook veel te halen, het zijn heel herkenbare situaties." - Happy Learning


We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies