Wat is Intimiteit door Anonimiteit?

Intimiteit door anonimiteit is een manier om te voorkomen dat er kliekjes ontstaan tijdens een theaterprogramma. De zaal wordt kriskras door leerlingen gevuld, waardoor iedereen zich anoniem voelt en de voorstelling écht voor zichzelf kan ervaren.

Waarom doen we dit?

We doen dit om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich comfortabel voelen tijdens de voorstelling, dat het verhaal beter binnenkomt en dat een leerling zijn eigen proces kan volgen.

Waarom is het essentieel?

Dit is essentieel voor ons theaterprogramma omdat het de leerlingen in staat stelt om volledig op te gaan in de voorstelling, zonder de druk van hun omgeving. Door de anonimiteit worden zij geïnspireerd om hun gedachten en meningen te vormen, wat de integratie in hun leren en toepasbaarheid versterkt. 

Hoe gaat dat in de praktijk?

In de praktijk werken we met een 1 begeleider op 20 leerlingen verhouding, maar dit kan worden aangepast naar eigen inzicht. We houden ook rekening met leerlingen die onzeker zijn in groepen, autistisch zijn, met pestgedrag te maken hebben, sterke sombere of depressieve gevoelens hebben, of een traumatische ervaring achter de rug hebben.

Zijn er ook uitzonderingen?

Het blijft altijd belangrijk om te kijken naar de individuele leerlingen. De bedoeling is dat kliekjes worden voorkomen en dat er daardoor een rust in de zaal ontstaat. Uiteraard zijn er uitzonderingen. De leerkrachten en begeleiders mogen dat naar eigen inzicht invullen. Graag iemand van de CREW of het aanspreekpunt bij Throughout Productions hiervan op de hoogte stellen. 

Voorbeelden van uitzonderingen kunnen zijn:

  • Sommige leerlingen kunnen zich ongemakkelijk voelen als ze niet omringd zijn door hun vrienden of bekenden.
  • Het kan leerlingen die behoefte hebben aan meer structuur en duidelijkheid verwarren.
  • Het kan leerlingen die moeite hebben met verandering en aanpassen overweldigend voelen.
  • Het kan leerlingen die een hoge behoefte hebben aan privacy verstoren. 
  • Het kan leerlingen die last hebben van faalangst versterken.
Blijf op de Hoogte